Değerli Patent ve Marka Vekilleri,

24 Haziran 1994 tarihinde kurulan Türk Patent Enstitüsü’nün Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki 544 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ülkemizde Patent ve Marka Vekilliği mesleği yasal statü kazanmıştır. En son 10.01.2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 Sayılı Kanun kapsamında Patent ve Marka Vekilliği ile ilgili olarak Disiplin hükümleri getirilmiştir.

Nisan 2020 itibariyle Türk Patent ve Marka Kurumu Patent ve Marka Vekilleri sicillerine kayıtlı aktif marka vekili sayısı 1011, aktif patent vekili sayısı ise 664’dür.

Derneğimizin 21 Şubat 2020 tarihindeki olağan Genel Kurulunda seçilmiş Yönetim Kurulu olarak öncelikli hedefimizin çalışma konularımız ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası kurum, kuruluşlar ve Sivil Toplum Örgütleri ile işbirliği yaparak mesleğimizin daha etkin bir hukuki altyapıya kavuşturulması, meslektaşlar arasındaki mesleki iş birliğinin arttırılması, yurtiçi ve yurtdışındaki müvekkillerimize daha verimli hizmetler sunulması için etkin çalışmalar yürütmek olduğunu öncelikle ve özellikle belirtmek isteriz.

Yukarıda belirttiğim öncelikli hedefimizin yanısıra;

  • Derneğimizin daha güçlü olabilmesi ve faaliyetlerini etkin biçimde gerçekleştirebilmesi için üye sayımızın arttırılması,
  • Mesleğimiz ile ilgili çeşitli konularda ulusal ve uluslararası boyutta seminer, sempozyum, konferans gibi etkinlikler gerçekleştirerek gerek mesleğe yeni katılan meslektaşlarımızın gerekse de meslekte deneyimli meslektaşlarımızın bilgi ve deneyimlerinin arttırılması,
  • Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından her iki yılda bir açılan Marka ve Patent Vekilliği Yeterlik Sınavları öncesinde meslektaş adaylarına eğitimler verilmesi,
  • Meslektaşlarımızın hizmetlerini yürütürken gerek diğer vekiller gerekse Türk Patent ve Marka Kurumu ile olan ilişkilerinde ortaya çıkan sorunların çözülmesinde destek olmak,
  • Türk Patent ve Marka Kurumu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Üniversiteler, Barolar gibi mesleğimiz ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkili kurumlar ve diğer mesleki kuruluşlar ile ortak etkinlikler gerçekleştirerek işbirliğinin geliştirilmesi,
  • Başka ülkelerdeki sınai mülkiyet sistemlerinin yerinde incelenmesi ve değişik ülkelerdeki meslektaşlar ile ilişkilerin güçlendirilmesi için değişik ülkelere inceleme gezilerinin düzenlenmesi,
  • Ulusal ve Uluslararası toplantılar gerçekleştirerek uluslararası mesleki etkinliğin ve iletişimin geliştirilmesi,
    diğer hedeflerimizi oluşturmaktadır.

Yaşanan sorunları ve mesleğimizin gelişmesi için önerilerinizi tarafımıza bildirmeniz çalışmalarımızın verimliliği için büyük önem taşımaktadır. Bu tür sorunların belirlenmesi ve önerilerin tartışılması için geçmişte olduğu gibi gelecekte de periyodik toplantılar planlamaktayız.

Siz değerli Patent ve Marka Vekili meslektaşlarımızın üye olarak aramıza katılmanızı ve çalışmalarımızı desteklemenizi ve katkıda bulunmanızı bekliyoruz. Hep birlikte, çok daha önemli işler başaracağımıza inanıyoruz.

PEM Patent ve Marka Vekilleri Derneği Yönetim Kurulu adına, vekillik mesleğinin kurulması ve gelişmesi için katkı sağlayan, çaba harcayan herkese ve Derneğimizin bugüne kadarki Yönetim ve Denetim Kurullarında görev yapan tüm yöneticilerimize teşekkür eder, siz değerli meslektaşlarımıza sevgi ve saygılarımı sunarım.

Nisan 2020

Uğur G. YALÇINER
PEM Yönetim Kurulu Başkanı