Değerli Patent ve Marka Vekilleri,

24 Haziran 1994 tarihinde kurulan Türk Patent Enstitüsü’nün Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki 544 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ülkemizde Patent ve Marka Vekilliği mesleği yasal statü kazanmıştır. Bugüne kadar geçen 22 yıllık süre içinde yapılan yeterlik sınavları ile mesleğimize katılan vekillerin katılımı dışında özellikle yasal altyapının geliştirilmesi başta olma üzere dikkate değer hiçbir ilerleme kaydedilememiştir. Gerek Türk Patent Enstitüsü yöneticilerinin gerekse de derneğimizin üyesi olan veya olmayan Patent ve Marka Vekilleri ile Derneğimizin bugüne kadarki yöneticilerinin iyi niyetli çabaları olumlu gelişmeleri sağlamaya yeterli olamamıştır.

Vekillik sınavlarının yapılmaya başladığı 1996 yılından bugüne kadar yapılan marka vekilliği sınavlarına katılan aday sayısı yaklaşık 13,600 iken kazananların sayısı yaklaşık olarak 4,880’dir. Bugüne kadar yapılan patent vekilliği sınavlarına katılan aday sayısı ise yaklaşık 8,500 iken kazananların sayısı yaklaşık olarak 2,960’dır.

Eylül 2016 itibariyle TPE Vekil siciline kayıtlı aktif marka vekili sayısı 973, aktif patent vekili sayısı ise 631’dir.

17 Şubat 2016 tarihindeki olağan Genel Kurulunda seçilmiş Yönetim Kurulu olarak öncelikli hedefimizin mesleğimizin etkin bir hukuki altyapıya kavuşturulması ve daha verimli hizmetler sunulması için etkin çalışmalar yürütmek olduğunu öncelikle ve özellikle belirtmek isterim

Yukarıda belirttiğim öncelikli hedefimizin yanısıra;

  1. Derneğimizin daha güçlü olabilmesi ve faaliyetlerini etkin biçimde gerçekleştirebilmesi için üye sayımızın arttırılması,
  2. Değişik konularda ulusal ve uluslararası boyutta seminer, sempozyum, konferans gibi etkinlikler gerçekleştirerek, gerek mesleğe yeni katılan meslektaşlarımızın gerekse de meslekte deneyimli meslektaşlarımızın bilgi ve deneyimlerinin arttırılması,
  3. Türk Patent Enstitüsü, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Üniversiteler, Barolar gibi mesleğimiz ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkili kurumlar ve diğer mesleki kuruluşlar ile ortak etkinlikler gerçekleştirerek işbirliğinin geliştirilmesi,
  4. Başka ülkelerdeki meslektaşlar ile ortak toplantılar gerçekleştirerek uluslararası etkinliğin ve iletişimin geliştirilmesi,
    diğer hedeflerimizi oluşturmaktadır.

Yaşanan sorunları ve mesleğimizin gelişmesi için önerilerinizi tarafımıza bildirmeniz çalışmalarımızın verimliliği için büyük önem taşımaktadır. Bu tür sorunların belirlenmesi ve önerilerin tartışılması için periyodik toplantılar planlamaktayız.

Siz değerli Patent ve Marka Vekili meslektaşlarımızın üye olarak aramıza katılmanızı ve çalışmalarımızı desteklemenizi ve katkıda bulunmanızı bekliyoruz. Hep birlikte, çok daha önemli işler başaracağımıza inanıyoruz.

PEM Patent ve Marka Vekilleri Derneği Yönetim Kurulu adına, vekillik mesleğinin kurulması ve gelişmesi için katkı sağlayan, çaba harcayan herkese ve Derneğimizin bugüne kadarki Yönetim ve Denetim Kurullarında görev yapan tüm yöneticilerimize teşekkür eder,  siz değerli meslektaşlarımıza sevgi ve saygılarımı sunarım.

Eylül 2016

 

Uğur G. YALÇINER
PEM Yönetim Kurulu Başkanı