16 OCAK 2019 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ OLAN ARABULUCULUK SİSTEMİNDE PATENT VE MARKA VEKİLLERİNİN ROLÜ PANELİ

Değerli Meslektaşlarımız,

Bilindiği üzere ülkemizde, uyuşmazlıkların çözümünde arabuluculuk sisteminin, koşulların uygun olduğu durumlarda, dava ön şartı olması konusunda çok önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Yakın gelecekte fikri ve sınai mülkiyet konularındaki uyuşmazlıklar ile ilgili olarak da arabuluculuğun dava ön şartı olması beklenmektedir.

Bu kapsamda, Türk Patent ve Marka Kurumunun ev sahipliğinde, Adalet Bakanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Dairesi Başkanlığı, Patent ve Marka Vekilleri Derneği (PEM) ve Bağımsız Arabulucular Derneği’nin (BADER) katılım ve katkıları ile 16 Ocak 2019 tarihinde 14:00 – 17:15 saatleri arasında Ankara’da;

  • arabuluculuk sisteminin marka ve patent vekillerine tanıtılması,
  • mevcut arabuluculuk mevzuatı ve yakın gelecekte yürürlüğe girmesi beklenen ilgili mevzuat,
  • patent ve marka vekillerinin arabuluculuk sistemi içindeki yeri ve rolü”

konularının tartışıldığı” panelimiz gerçekleştirilmiştir.

Panel Afişi
Panel Programı

Bilgilerinize sunarız

PEM YÖNETİM KURULU

Copyright 2020 | PEM | Tüm Hakları Saklıdır