26 Şubat 2021 tarihinde TÜRKPATENT tarafından gerçekleştirilen “Vekil istişare toplantıda” üyelerimiz tarafından iletilen talep ve görüşler TÜRKPATENT yönetimine iletilmiştir.

Değerli Meslektaşlarımız,

26 Şubat 2021 tarihinde TÜRKPATENT tarafından, sadece sicile kayıtlı patent ve marka vekillerinin katılımıyla gerçekleştirilen “Vekil istişare toplantısına”, Derneğimizin Yönetim Kurulu tam kadro olarak katılmıştır. Toplantıdaki açılış konuşmacıları arasında yer alan Dernek Başkanımız Uğur Yalçıner’in konuşması ile, üyelerimiz tarafından iletilen talep ve görüşler TÜRKPATENT yönetimine iletilmiştir.


YALÇINER konuşmasında;


·     Sözkonusu toplantının sadece sicile kayıtlı vekillerin katılımına açık olmasının büyük önem taşıdığı, zira bugün ülkemizdeki önemli sorunlardan birinin vekil olmayan kişilerin vekil imiş gibi davranmaları, bunun da vekillik mesleğinin kamuoyunda yanlış anlaşılmasına ve mesleğin itibarının zedelenmesine neden olduğu,

·     EPATS ve ETEBS uygulamalarındaki yeni yazılıma geçiş sürecinin zorluğunun tarafımızdan bilindiği, bu yazılımlardaki geçiş tamamlandıktan sonra tesbit edilecek eksiklik/aksaklık olur ise PEM olarak bunların üyelerimizden derlenerek TürkPatent’e bildirileceği,

·     Bugün Türkiye’de internet alan adı uygulamalarında çok önemli bir değişimin gerçekleşmekte olduğu, ODTÜ ile Bilgi Teknolojileri Kurumunun (BTK) anlaşma sağladıkları, teknik altyapı ve yönetimin bundan sonra BTK tarafından yürütüleceği, Yönetmelik gereği “.tr” alan adları ile ilgili olarak Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcı’ların (UÇHS) kurulacağı, Yönetmelik hükmü gereği WIPO’nun da Türkiye’de UÇHS kurmasının mümkün olduğu, Türkiye’de Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına uygun olarak kurulmuş bir temsilciliğinin bulunması gerektiği, bu hususun BTK ve WIPO’ya bildirilmesi durumunda Türkiye’de etkin bir UÇHS kurulabileceği bunun yanısıra halen marka vekili olarak aktif görev yapan vekillerin de tahkim mekanizması kapsamında hakem olarak çalışabilecekleri,

·     Uluslararası marka tescil işlemşerinde bazı bildirimlerde aksaklıklar yaşandığı,

·     Patent başvurularının araştırma ve inceleme raporlarında ciddi gecikmelerin olduğu, TürkPatent bünyesinde 100’den fazla sıani mülkiyet uzman yardımcısı alınmış olduğunun öğrenildiği, başvuru sahiplerinin buluşlarının önünü görebilmesi için çok önemli olması nedeniyle, sözkonusu raporların hazırlanmasının gecikmelerinin en kısa zamanda giderilmesinin büyük önem taşıdığı,

·     TürkPatent web sitesinde patent ve faydalı modeller ile ilgili sayfalardaki bilgilerin eksik olduğu, kimlerinin yanlış olduğu, tarifname ve istemlerin en son hallerinin sitede bulunmadığı, çok sayıda başvurunun araştırma ve inceleme raporlarının sitede yer almadığı, evrak görüntüleme aşamalarında çoğu bir çok evrakın görüntülenmesi istendiğinde “bu evrakı görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır” mesajı alındığı, bu tür görüntülenmeyecek dokümanların arayüzde belirtilmesi ve kullanıcının gereksiz yere zaman kaybı yaşamasının önlenmesi gerektiği, EPATS ve ETEBS uygulamasının tamamlanması sonrasında bu kısımda da ciddi geliştirmeler yapılmasının beklendiği,

hususları dile getirilmiştir.


Bu kapsamda; hem Türk Patent uygulamaları hem de sınai mülkiyet konusunda görüşleriniziKurum’un Daire Başkanlıkları tarafından yakın gelecekte ayrı ayrı düzenleyeceği istişare toplantılarına taşınmak üzere, Dernek yönetimimize (yonetim@pem.org.tr) adresimize iletebilirsiniz.


PEM YÖNETİM KURULU
Copyright 2020 | PEM | Tüm Hakları Saklıdır