Değerli Ziyaretçimiz,

Patent ve Marka Vekilleri Derneği (“PEM” veya “Dernek”) olarak üyelerimizin kişisel verilerinin gizliliğine ve güvenliğine önem veriyoruz. Tarafınızla PEM arasında kurulmakta olan ya da kurulmuş olan üyelik ilişkisi çerçevesinde PEM olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, sizi işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ile, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında bilgilendirmek isteriz.

Ne Tür Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Web sitesi ziyaretçilerimizden “Mail Adresimize Kayıt Olun” bölümü üzerinden dileyenlerin ad-soyad ve email adreslerini tarafımıza sağlamaları ile, mail listemize kayıtlarını gerçekleştirerek kendilerini Derneğimizin faaliyetleri, etkinlikleri ve mesleğimiz hakkında gelişmelerden haberdar etmek amacı ile belirtilen kişisel verilerini işliyoruz.

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla ve Hukuki Sebeplerle İşliyoruz? 

Derneğimize, internet sitemiz üzerindeki “Mail Listemize Kayıt Olun” Bölümündeki iletişim formu aracılığı ile ulaşarak kayıt olmanız halinde, Kişisel Verilerinizi Derneğimizin düzenlediği ya da dernek amaçlarımıza uygun bir şekilde gerçekleştirilen etkinlikler ve gelişmeler hakkında sizi bilgilendirmek amacı ile Kanun madde 5/2/c uyarınca açık rızanıza dayanılmadan toplayacak, kaydedecek, işleyecek, ve saklayacağız.

Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarabiliriz?

Yukarıda belirtilen Kişisel Verilerin işlenmesi amaçlarını yerine getirebilmek için gerekli olması halinde, PEM’e ilettiğiniz Kişisel Verileriniz üçüncü kişi ortaklarımız, hizmet / destek / danışmanlık aldığımız üçüncü kişi firmalar ve diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Madde 8/2 kapsamında paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin yurt dışına aktarımı söz konusu değildir.

Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle Topluyoruz?

Kişisel Verileriniz, web sitemiz üzerindeki iletişim formunu doldurmanız halinde, üyelik işlemleriniz ve üyeliğinizin devamı sırasında diğer üyelerimiz ve çevrimiçi sistemlerimiz gibi farklı kanallar aracılığıyla ya da iş ortaklarımız vasıtasıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?

Hatırlatmak isteriz ki Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca aşağıda belirtilen haklara sahip bulunmaktasınız:

  • Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlendiğine ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
  • Kişisel Verilerinizin işlenme nedenlerinin ortadan kalkması halinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
  • Elde ettiğimiz bilgilerin otomatik sistemler ile analizi yoluyla hakkınızda ortaya çıkan sonuca itiraz etme ve zarara uğramanız halinde tazminat talep etme.

PEM olarak, yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz saklı kalmak kaydıyla, sahip olduğunuz bu hakları istediğiniz her zaman ve en uygun şekilde kullanabileceğinizi taahhüt ederiz. Bunun için aşağıda bulunan iletişim bilgileri aracılığıyla bizimle iletişime geçmeniz yeterlidir:

Patent ve Marka Vekilleri Derneği

Meşrutiyet Caddesi Meşrutiyet İş hanı 10/62 Kızılay/ANKARA

Tel: (0312) 466 02 45 Fax : (0312) 466 02 44

İrtibat: Fadik AKYÜZ, PEM Dernek Sekreteri

Email: yonetim@pem.org.tr