Yürürlükteki Mevzuatlar

Sınai Mülkiyet Kanunu
15 Temmuz 2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi(Bu kararnamenin m. 358 ilâ m. 383 hükümlerinde Türk Patent ve Marka Kurumu’nun kuruluş ve görevleri düzenlenmiştir)
5000 sayılı Patent ve Marka Vekilliği ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun (2 Haziran 2018 tarihli 703 sayılı KHK ile 5000 sayılı Türk Patent ve Marka Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un adı Patent ve Marka Vekilliği ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun olarak değiştirilmiş ve 15/c/3, 25/3, 25/5, 28, 30, 30/a, 32, 33, geçici madde 3, 34 ve 35. maddeleri haricinde kalan kısmı ilga edilmiştir)
SMK’nın Uygulanmasına Dair Yönetmelik
Patent ve Marka Vekilliği Sınav ve Sicil İşlemlerine Dair Yönetmelik
Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Amblem Yönetmeliği
Türk Patent ve Marka Kurumu Patent Vekilleri ve Marka Vekilleri Meslek Kuralları ve Disiplin Yönetmeliği
Türk Patent ve Marka Kurumu Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Kurulları Yönetmeliği
Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelik
Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanun
Avrupa Patent Sözleşmesi Uygulama Yönetmeliği
Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ
Koruma Markalarına İlişkin Başbakanlık Makamı Olur Özeti
Markaların Tanınmışlık Düzeyleri ile ilgili Esaslar ve Uygulaması
Marka Yayıma İtiraz Süreçleri Kapsamında Kullanım İspatı Talebine ve İnceleme Esaslarına İlişkin İnceleme Kılavuzu
Marka İnceleme Kılavuzu
Türkiye’nin Taraf Olduğu Uluslararası Anlaşmalar
Entegre Devre Topografyaları Kanunu
Entegre Devre Topografyaları Yonetmelik