4 Temmuz 2022 UNITARY PATENT Semineri Duyurusu Hk.

Değerli Meslektaşlarımız ve Meslektaş Adaylarımız,

 

Bilindiği üzere Avrupa Birliği’nde UNITARY PATENT SİSTEMİ 2022 yılı içinde veya en geç 2023 yılı başında uygulamaya geçecektir. 

Bu kapsamda PEM olarak 4 Temmuz 2022 tarihinde İstanbul’da Almanya’dan deneyimli iki Avrupa Patent Vekilinin sunum yapacağı “UNITERY PATENT SİSTEMİ VE TÜRKİYE'DEKİ AVRUPA PATENT VEKİLLERİNİN DURUMLARI VE OLASI GÖREVLERİ” başlıklı bir Seminer gerçekleştirilecektir.

 Türk firmalarının Avrupa Patent Sistemi kapsamındaki patentlerinin Sözleşemeye taraf ülkelerdeki validasyonlarının Avrupa Birliği ülkeleri için ayrı ayrı yapılması yerine tek bir validasyon ile tüm Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli patent haklarının tesisi, ihlal ve hükümsüzlük durumlarında yetkili Mahkemelerin nasıl çalışacağı, Unitary Patent uygulamaları karşısında Türkiye’deki Avrupa Patent Vekillerinin durumları ve olası görevlerinin neler olabileceğinin tartışılacağı Seminerin Programı ve Katılım Formu aşağıda yer almaktadır.

 

Program için tıklayınız

Katılım formu için tıklayınız

 

Seminer sadece İngilizce dilinde gerçekleştirilecek olup Simultane veya ardıl tercüme sağlanmayacaktır.

 

Katılım ücreti:

PEM Üyesi olmayan katılımcılar için KDV dahil 1000 TL’dir.

PEM Üyesi olan ve 2022 yılı aidatları dahil aidat borcu olmayan üyeler veya önerecekleri kişi için KDV dahil 900 TL’dir.

 

Bilgilerinize sunarız.

PEM Yönetim Kurulu