Başkanın Mesajı

Değerli Patent ve Marka Vekilleri ve Meslektaş Adaylarımız,

Ülkemizde Patent ve Marka Vekilliği mesleği 24 Haziran 1994 tarihinde Türk Patent Enstitüsü adıyla kurulan Türk Patent Enstitüsü’nün Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki 544 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname yasal statü kazanmıştır. 10.01.2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 Sayılı Kanun kapsamında Patent ve Marka Vekilliği ile ilgili olarak Disiplin hükümleri de yürürlüğe koyulmuştur.

Aralık 2023 itibariyle Türk Patent ve Marka Kurumu Patent ve Marka Vekilleri sicillerine kayıtlı aktif Marka Vekili sayısı 703, aktif patent vekili sayısı ise 93, hem Patent Vekili hem de Marka Vekili sayısı 453 olmak üzere halen Türkiye’de aktif olarak vekillik yapan kişi sayısı toplam 1249’dur.

Derneğimizin 25 Şubat 2022 tarihindeki olağan Genel Kurulunda seçilmiş Yönetim Kurulu olarak öncelikli hedefimizin çalışma konularımız ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası kurum, kuruluşlar ve Sivil Toplum Örgütleri ile işbirliği yaparak mesleğimizin daha etkin bir hukuki altyapıya kavuşturulması, meslektaşlar arasındaki mesleki iş birliğinin arttırılması, yurtiçi ve yurtdışındaki müvekkillerimize daha verimli hizmetler sunulması için etkin çalışmalar yürütmek olduğunu öncelikle ve özellikle belirtmek isteriz.

Devamını Oku

Duyurular / Gündem

Copyright 2020 | PEM | Tüm Hakları Saklıdır