Başkanın Mesajı

Değerli Patent ve Marka Vekilleri,

24 Haziran 1994 tarihinde kurulan Türk Patent Enstitüsü’nün Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki 544 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ülkemizde Patent ve Marka Vekilliği mesleği yasal statü kazanmıştır. En son 10.01.2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 Sayılı Kanun kapsamında Patent ve Marka Vekilliği ile ilgili olarak Disiplin hükümleri getirilmiştir.

Nisan 2020 itibariyle Türk Patent ve Marka Kurumu Patent ve Marka Vekilleri sicillerine kayıtlı aktif Marka Vekili sayısı 1057, aktif patent vekili sayısı ise 675’dür. Halen Türkiye’de aktif olarak vekillik yapan kişi sayısı 1128’dir.

Derneğimizin 21 Şubat 2020 tarihindeki olağan Genel Kurulunda seçilmiş Yönetim Kurulu olarak öncelikli hedefimizin çalışma konularımız ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası kurum, kuruluşlar ve Sivil Toplum Örgütleri ile işbirliği yaparak mesleğimizin daha etkin bir hukuki altyapıya kavuşturulması, meslektaşlar arasındaki mesleki iş birliğinin arttırılması, yurtiçi ve yurtdışındaki müvekkillerimize daha verimli hizmetler sunulması için etkin çalışmalar yürütmek olduğunu öncelikle ve özellikle belirtmek isteriz.

Devamını Oku
Copyright 2020 | PEM | Tüm Hakları Saklıdır