Vekil Kimdir?

Bugün ülkemizde son zamanlarda Patent ve Marka Vekilinin kim olduğu ve Vekillik Mesleğinin nasıl icra edileceği çeşitli şekilde ve platformlarda gündeme getirilmektedir.

Konu ile ilgili kişiler nezdinde ortaya çıkan belirsizliğin giderilmesi amacı ile Patent ve Marka Vekilliğinin tanımı ve çalışma alanları hakkında kısa bir bilgilendirme ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Patent ve Marka Vekilliği; Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde başvuru sahipleri adına (buluşlar, patentler, faydalı modeller, tasarımlar, ticaret ve hizmet markaları, coğrafi işaretler, geleneksel ürün adları, entegre devre topoğrafyaları konularında) işlem yapmak yetkisinde olan ve bu hakların korunması konusunda danışmanlık ve vekillik yapan uzmanların mesleği olan bir hizmet sektörüdür.

Patent ve marka vekilliği mesleğinin kazanılmasında;

gerekmektedir.

Vekillerin sınai haklar ile ilgili başvuruları usulüne uygun bir şekilde hazırlayabilmeleri ve takip edebilmeleri için teknik ve hukuki bilgiye sahip olmalarında ve uluslararası tescil başvurularının yürütülebilmesi için uluslararası yazışmalarda geçerli en az bir yabancı dile hâkim olmalarında yarar vardır.

Gelişmiş bütün ülkelerde çok önemli meslekler arasında yer alan Patent ve Marka Vekilliğinin ülkemizde işinin ehli kişiler tarafından etik ilkelere uygun olarak yürütülmesi, Fikri ve Sınai Haklar Sistemi’nin yerleştirilmesi ve etkin bir şekilde uygulanmasının sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır.

Patent ve Marka Vekilliği Yeterlik Sınavları iki aşamalı olarak her iki yılda bir (her tek yıllarda) yapılmaktadır. Birinci aşama “Genel Yeterlik” sınavı genellikle tek yıllarda Ekim ya da Kasım ayında yapılmaktadır. İkinci aşama “Mesleki Yeterlik” sınavı ise genellikle çift yıllarda Ocak ya da Şubat ayında yapılmaktadır.

Saygılarımızla…

Patent ve Marka Vekilleri Derneği Yönetim Kurulu

Copyright 2020 | PEM | Tüm Hakları Saklıdır