Vekillik Sınavları

PATENT VE MARKA VEKİLLİĞİ YETERLİK SINAVLARINA KATILMA KOŞULLARI ve SINAVLARIN YAPILMA ZAMANLARI

Patent ve marka vekilliği yeterlik sınavlarına katılmak için aşağıdaki koşulların karşılanması gerekmektedir.

  1. a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. (Sınava girmek için şart)
  2. b) Fiil ehliyetine sahip bulunmak. (Sınava girmek için şart)
  3. c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak. (Sınava girmek için şart)

ç) Yüz kızartıcı suçlardan mahkumiyeti bulunmamak. (Sınava girmek için şart)

  1. d) Türkiye’de yerleşim yeri bulunmak. (Sicil kaydı için şart)
  2. e) Sınavda başarılı olmak. (Sicil kaydı için şart)
  3. f) Sicile kayıt olmak. (Sicil kaydı için şart)

Patent ve Marka Vekilliği Yeterlik Sınavları daha önce iki aşamalı olarak yapılmakta iken 2023 yılındaki Yönetmelik değişikliği ile Sınav tek bir sınava indirilmiştir. Patent Vekilliği ve Marka Vekilliği Sınavları ayrı ayrı olmak üzere genellikle iki yılda bir, tek yıllarda Ekim ya da Kasım ayında yapılmaktadır.

Sınavlar ve Sicil Kayıt İşlemleri ile ilgili bilgiler Türk Patent ve Marka Kurumu’nun web sitesinde (www.turkpatent.gov.tr) yer almaktadır.

Copyright 2020 | PEM | Tüm Hakları Saklıdır