Vekillik Sınavları

PATENT VE MARKA VEKİLLİĞİ YETERLİK SINAVLARINA KATILMA KOŞULLARI ve SINAVLARIN YAPILMA ZAMANLARI

Patent ve marka vekilliği yeterlik sınavlarına katılmak için aşağıdaki koşulların karşılanması gerekmektedir.

  1. a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. (Sınava girmek için şart)
  2. b) Fiil ehliyetine sahip bulunmak. (Sınava girmek için şart)
  3. c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak. (Sınava girmek için şart)

ç) Yüz kızartıcı suçlardan mahkumiyeti bulunmamak. (Sınava girmek için şart)

  1. d) Türkiye’de yerleşim yeri bulunmak. (Sicil kaydı için şart)
  2. e) Sınavda başarılı olmak. (Sicil kaydı için şart)
  3. f) Sicile kayıt olmak. (Sicil kaydı için şart)

Patent ve Marka Vekilliği Yeterlik Sınavları iki aşamalı olarak her iki yılda bir (her tek yıllarda) yapılmaktadır. Birinci aşama “Genel Yeterlik” sınavı genellikle tek yıllarda Ekim ya da Kasım ayında yapılmaktadır. İkinci aşama “Mesleki Yeterlik” sınavı ise genellikle çift yıllarda Ocak ya da Şubat ayında yapılmaktadır.

Sınavlar ve Sicil Kayıt İşlemleri ile ilgili bilgiler Türk Patent ve Marka Kurumu’nun web sitesinde (www.turkpatent.gov.tr) yer almaktadır.

Copyright 2020 | PEM | Tüm Hakları Saklıdır