MEVZUAT

MEVZUAT LİSTESİ
YÜRÜRLÜKTEKİ MEVZUAT
KANUNLAR - 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu
- 5000 sayılı Patent ve Marka Vekilliği ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun
- Entegre Devre Topografyalarının Korunması Hakkında Kanun
- 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
- 5042 Sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun
- Türk Medeni Kanunu’nun Vekillik İle İlgili Hükümleri
- Türk Borçlar Kanunu’nun Vekillik İle İlgili Hükümleri
- Türk Ticaret Kanunu’nun Vekillik ile ilgili Hükümleri
YÖNETMELİKLER - 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik (Tüm Değişiklikler İşlenmiş)
- Türk Patent ve Marka Kurumu Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi (YİDD) Kurulları Yönetmeliği
- PATENT VEKİLLİĞİ VE MARKA VEKİLLİĞİ SINAV, SİCİL ve DİSİPLİN Yönetmeliği
- Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Amblem Yönetmeliği
- Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik
- Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelik
- Entegre Devre Topografyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik
- Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Avrupa Patent Sözleşmesinin Türkiye’de Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik
TÜRKPATENT KILAVUZLARI - TürkPatent Marka Yayıma İtiraz Süreçleri Kapsamında Kullanım İspatı Talebine ve İnceleme Esaslarına İlişkin İnceleme Kılavuzu
- TürkPatent Marka İnceleme Kılavuzu (2021)
- TürkPatent Marka İnceleme Kılavuzu (2019)
- TürkPatent Marka İnceleme Kılavuzu (2015)
- TürkPatent Coğrafi İşaretler ve Geleneksel Ürün Adları Başvuru Kılavuzu
- TürkPatent Coğrafi İşaretler ve Geleneksel Ürün Adları Denetim Raporu Hazırlama Kılavuzu
- TürkPatent Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Amblem Kullanım Kılavuzu
- TürkPatent Tasarım Başvuru Kılavuzu
- Marka Başvuru Kılavuzu (2022)
- TürkPatent Tasarım İnceleme Kılavuzu (2022)
- TürkPatent Tasarım İnceleme Kılavuzu (2021)
- TürkPatent Tasarım İnceleme Kılavuzu (2020)
- TürkPatent Tasarım İnceleme Kılavuzu (2019)
- TürkPatent Patent-Faydalı Model Başvuru Kılavuzu
DİĞER ALT MEVZUAT - 15 Temmuz 2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
- Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ
- Markaların Tanınmışlık Düzeyleri ile ilgili Esaslar ve Uygulaması
- Koruma Markalarına İlişkin Başbakanlık Makamı Olur Özeti
ULUSLARARASI ANLAŞMALAR - Türkiye'nin Taraf Olduğu Uluslararası Anlaşmalar Listesi
- Paris Sözleşmesi
- Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması (TRIPS Anlaşması)
- Endüstriyel tasarımların uluslararası tesciline İlişkin Lahey Anlaşması (Cenevre Metni)
- Marka Kanunu Andlaşması (TLT)
- Patent İşbirliği Antlaşması (PCT)
- Avrupa Patent Sözleşmesi (EPC)
- Patentlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Strazburg Anlaşması (IPC Anlaşması)
- Patent işlemleri Amacıyla Mikroorganizmaların Tevdi Edilmesinin Uluslararası Kabulü Konusunda Budapeşte Anlaşması
- Tasarımların Sınıflandırılmasına İlişkin Lokarno Anlaşması
- Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) Kuruluş Sözleşmesi
- Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Kuruluş Sözleşmesi
- Marka Tescilinde Eşyaların ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırmasına İlişkin Nis Anlaşması
- Markaların Figüratif Elemanlarının Sınıflandırılmasına İlişkin Viyana Anlaşması
ULUSLARARASI ANLAŞMALARA İLİŞKİN DİĞER MEVZUAT - Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Tesciline İlişkin Lahey Anlaşması Cenevre Metninin Uygulanmasına dair Yönetmelik
- Tasarımların Uluslararası Sınıflandırmasına İlişkin Lokarno Anlaşması Sınıflandırma Listesi
- Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması ve Bu Anlaşmaya İlişkin Protokolün Uygulanmasına Dair Yönetmelik
- Marka Kanunu Andlaşması (TLT) Uygulama Yönetmeliği
- Patent İşbirliği Antlaşması (PCT) Uygulama Yönetmeliği
- Uluslararası Patent Sınıflandırma Listesi (IPC Listesi)
- Ortak Patent Sınıflandırma Listesi (CPC Listesi)
- Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Protokolü
YÜRÜRLÜKTEN KALKMIŞ MEVZUATLAR
KHKLAR - Markaların Korunması Hakkında KHK
- Patent Haklarının Korunması Hakkında KHK
- Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında KHK
- Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında KHK
YÖNETMELİKLER
- Markaların Korunması Hakkında KHK Uygulama Yönetmeliği (30-03-2013)
- Patent Haklarının Korunması Hakkında KHK Uygulama Yönetmeliği
- Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında KHK Uygulama Yönetmeliği
- Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında KHK Uygulama Yönetmeliği
Copyright 2020 | PEM | Tüm Hakları Saklıdır