Yayın Kuralları

PATENT VE MARKA VEKİLLERİ BÜLTEN/DERGİ YAYIN KURALLARI ve İÇERİKLERİ

1. Bu bültende/dergide yer alan yayınlar, fikri mülkiyet hukukuna ilişkindir. Yayınların içeriği Türkiye’den ve yabancı Mahkeme ve yabancı Fikri Mülkiyet Ofisi kararı incelemeleri, fikri mülkiyet alanındaki yeni gelişmeler/uygulamalar, analizler, tartışmalar, mevzuat değişiklikleri gibi çeşitli içeriklere sahip olabilir. Bu bültende/dergide yer alan yayınlar, fikri mülkiyet alanında temel bilgisi bulunan kişileri hedeflemektedir. Yayınların güncelliğini kaybetmeden okuyucuya ulaştırılması hedeflenmektedir. 

2. Yayın talep ve önerileri, yk@pem.org.tr e-mail adresine e-posta yoluyla gönderilmelidir. Yayın talep ve önerileri, PEM Yönetim Kurulu’nca değerlendirilecektir. 

3. Bu sitede/bültende yer alan yazılar yazarlarına aittir ve yazıların her hakkı saklıdır. Yazıların izinsiz biçimde kullanılması veya kopyalanması suç teşkil ettiğinden, kullanımdan önce siteyle yk@pem.org.tr e-posta adresinden temasa geçilip izin istenmesi gereklidir, aksi hallerde yazarlar yasal haklarını kullanabilir. Siteye ve yazara atıfta bulunulduğu sürece yazılardan alıntı yapılması mümkündür. 

4. Bu sitede/bültende yer alan yazılar maddi bir karşılık beklenmeksizin gönüllülük esasına dayanılarak hazırlanır. Yazarların tarafsızlık, bağımsızlık ve gönüllülük ilkeleri doğrultusunda hareket etmeleri beklenmektedir. Bu doğrultuda yazarların yazılarında kurumsal bilgilere (e-mail adresi, unvan, adres vb.) yer vermemeleri beklenmektedir. 

5. Bu bültende/dergide yayınlanacak yazılar için 500/1500 kelime alt/üst limiti bulunmaktadır. Yazının uzunluğuna içeriğin niteliğine göre yazar karar verecektir. 

6. Patent ve Marka Vekilleri Bülten/Dergisi'nin yayın dili Türkçedir. 

7. Bültenin/derginin periyodik olarak belirlenmiş bir yayın tarihi bulunmamaktadır. Hazırlanan yayınlar https://pem.org.tr/bultendergi web-sitesinde yayınlanacak olup, yazılara ilişkin duyuru PEM’e ait sosyal medya hesaplarından da yapılacaktır. 

8. Yazılar, elektronik ortamda hazırlanmalıdır. Yazılar, niteliğine göre Yönetim Kurulu’nca belirlenecek süre içerisinde elektronik posta yoluyla yk@pem.org.tr adresine gönderilmelidir. 

9. Dergi/Bülten’e gönderilecek yazıların başka bir yerde yayımlanmamış ya da başka bir yere yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir. Gönderilecek yazılar özgün, bilimsel ve alana katkı sağlayacak niteliğe sahip olmalıdır. 

10. Bültene/dergiye, makalelerin yanı sıra; çeviri, Mahkeme kararı, Yabancı Fikri Mülkiyet Ofisi kararı, kitap incelemeleri, mevzuat değerlendirmeleri ve bilgilendirici notlara da yer verilebilir. Bu nitelikteki yazıların kabulü veya geri çevrilmesi, Yönetim Kurulu’nca yapılacaktır. 

11. Yazım ve noktalamasında ve kısaltmalarda Türk Dil Kurumu İmlâ Kılavuzunun en son baskısı esas alınır. Gönderilen yazılar dil ve anlatım açısından bilimsel ölçülere uygun, açık ve anlaşılır olmalıdır. 

12. Gönderilen yazılar Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilecek ve yazının yayımlanmasına, yazardan düzeltme istenmesine ya da yazının geri çevrilmesine karar verilecek ve yazar her bir durumdan en kısa sürede haberdar edilecektir. Yayımlanmayan yazılar için gerekçe belirtme zorunluluğu yoktur. 

13. Gönderilen yazılarda Yönetim Kurulu’nun belirlediği ilkeler doğrultusunda biçimsel düzeltmeler yapılabilir. Yönetim Kurulu tarafından yazardan değişiklik istenmesi durumunda; yazarca sadece belirtilen düzeltmeler çerçevesinde değişiklikler yapılabilecek ve düzeltilmiş metinler için yine yayın kurulu onayı alınacaktır. Yönetim Kurulu’nca düzeltme talebinin gönderilmesinin ardından, yazının düzeltilmiş halinin, niteliğine göre Yönetim Kurulu’nca belirlenecek sürede, yazının aynı adrese iletilmesi gerekmektedir. 

14. Dergiye gönderilen yazıların son denetimlerinin yapılmış olduğu, yazarın gönderdiği şekliyle yazısını “yayına” verdiği kabul edilir. Yazı teslim edilip kabul edildikten sonra düzeltmeler için ayrıca yazara gönderilmez. Ancak, yazım yanlışlarının olağanın dışında bulunması, bilimsellik ölçütlerine uyulmaması, yazının Yönetim Kurulu tarafından geri çevrilmesi için yeterli görülecektir. 

15. Gönderilen yazıların yayımlanması kabul edildiği takdirde, yazının elektronik yayım haklarına Patent ve Marka Vekilleri Derneği sahip olacaktır. 

16. Yazara ait gerekli tüm bilgiler (ad-soyadı, unvan, güncel e-posta adresi,) yazının son sayfasına, yazının ana fikri ise yazının ilk sayfasına eklenmelidir. Yazıyı gönderen yazarın ismini ve yazı başlığını yazmaması/unutması veya Yönetim Kurulu’nca tespit edilebilecek diğer hususların eksikliğinde, bunların tamamlanması için iletişime geçilecektir. Eksikler tamamlan(a)mamışsa yazı yayımlanmayacaktır. 

17. Yazı başlığı büyük harflerle, yazarın unvanı kısaltma biçiminde, soyadı ise büyük harflerle yazılmalıdır. 

18. Elektronik ortamda hazırlanacak yazılarda dikkat edilmesi gereken şekil kuralları aşağıdaki gibidir.

a. Microsoft Word formatında, ana bölümlerde 1,5 satır aralığı ile 12 punto; dipnotlarda tek satır aralığı ile 10 punto kullanılarak Times New Roman karakterinde yazılmalıdır. 

b. Dipnotlar sayfa altında gösterilmelidir. Dipnot numaraları noktalama işaretlerinden sonra kullanılmalıdır. 

c. Yazıda, konunun işlenişine göre rakam-harf sistemi esas alınarak ana, ara ve alt başlıklar kullanılabilir. Bu başlıklardaki her bir sözcüğün ilk harfi büyük yazılmalıdır. 

d. Dipnotta kaynak verilirken yazar adı ve soyadının sadece baş harfleri büyük harf olmalı, eğer verilen kaynak makale ise makale adı çift tırnak içine alınmalı, bütün durumlarda sadece eser adı İtalik verilmeli, yayınevi, ili, baskı yılı ve sayfa sayısı sırası ile verilmelidir. 

Dipnot Kuralları Örnekleri: 

Dergi Makaleleri için: 

Faruk Erem, "Ceza Hukukunda Meslek Sırrı", AÜHF Dergisi, Ankara 1943, C. x, S. x, s. xx. (Dipnot) 

Kitaplar için: 

Kemal H. Karpat, Ortadoğu’da Osmanlı Mirası ve Ulusçuluk, (Çev. Recep Boztemur), İmge Kitabevi, Ankara, 2001, s.100-105, 110 

Tezler için: 

Atilla Sandıklı, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Işığında Avrupa Birliği’ne Giriş Süreci,(İstanbul Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi), İstanbul, 2007, s.134, 137. 

Kaynakça bölümünde yazar isimleri soyadına göre alfabetik sıralanmalıdır.

Örnekler: 

EREM Faruk, "Ceza Hukukunda Meslek Sırrı", AÜHF Dergisi, Ankara 1943, C. x, S. x, s. xx. 

İLHAN, Suat, “Türk Çağdaşlaşması”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, VII/19, Kasım 1990, s. 1-7. 

KARPAT, Kemal H, Ortadoğu’da Osmanlı Mirası ve Ulusçuluk, (Çev.Recep Boztemur), İmge Kitabevi, Ankara, 2001. 

SANDIKLI, Atilla, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Işığında Avrupa Birliği’ne Giriş Süreci, (İstanbul Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi), İstanbul 2007. 

PDF İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Copyright 2020 | PEM | Tüm Hakları Saklıdır