PEM, AIPPI ve FICPI Yönetim Kurullarından Ortak Duyuru

Değerli Meslektaşlarımız,

Bilindiği üzere ülkemiz COVID-19 nedeniyle çok ciddi bir dönemden geçmektedir. Bu durum, tüm Meslektaşlarımızın Türk Patent ve Marka Kurumu nezdindeki işlemler için verilen süreler içinde işlemleri yapamama riski ile karşı karşıya bırakmıştır.  EPO ve EUIPO ile bazı ülkelerde son süreler ileri tarihlere ertelenmiştir. Bu ertelemelerin uluslararası kuruluşlar ve bazı ülkeler tarafından yapılabilmesinin temel dayanağı, her birinin kendi mevzuatlarında bu tür mücbir sebep hallerinde son süreleri ileri tarihlere erteleme yetkisine haiz olmalarıdır. 

Yine bilindiği üzere, Sınai Mülkiyet Kanunumuzda mücbir sebep ile ilgili hakların yeniden tesisine ilişkin hükümler sadece patent ve faydalı model hakları için hüküm altına alınmıştır. Hal böyle iken, Markalar, Tasarımlar, Coğrafi İşaretler ve Entegre Devre Topoğrafyaları için açık bir hüküm olmaması nedeniyle Türk Patent ve Marka Kurumumuzun son süreleri ileri tarihe ertelemesini beklememizin hukuki dayanağı olmayacaktır.

Ancak ortada ciddi bir mücbir sebebin olduğu da herkesçe bilinmektedir. Meslektaşlarımıza önerimiz, işlem yapılması için verilmiş son süreler dolmadan, her işlem için ayrı ayrı olmak üzere Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde mutlaka bir dilekçe dosyalanması; dilekçede, işlemin gerektiği şekilde yapılamamasının nedeninin (mücbir sebebin) belirtilerek ek süre talep edilmesi ve/veya eksikliklerin mücbir sebebin sona ermesinden sonra mümkün olan en kısa zamanda giderileceğinin belirtilmesidir. Böyle bir dilekçe, ileride konunun Mahkemeye taşınması durumunda, süresi içinde verilmiş mücbir sebebi belirten bir dilekçenin olası hak kayıplarının yeniden tesisinde yardımcı olabileceği düşünülmektedir.

Sözkonusu son süreler ile ilgili sorunun, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından da yakından takip edilmekte olduğu ve çözüm arayışlarının sürdüğü tarafımızdan bilinmektedir.

Bu zor günleri hep birlikte elbirliği ile kısa zamanda atlatıp; sağlıklı, huzurlu, mutlu ve keyifli günlere kavuşacağımıza inanıyoruz.

Sevgi ve Saygılarımızla.

PEM, FICPI Türkiye ve AIPPI Türkiye Yönetim Kurulları