PEM'in Patent ve Marka Vekilliği ve Kişisel Verilerin Korunması Semineri (15 Ocak 2020 – Çarşamba – Saat 13:30 - 17:30 Ankara) Hk.

Değerli Meslektaşlarımız ve Meslektaş Adaylarımız,

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kişisel verilerin korunmasını amaçlamakta ve veri sorumlularına yükümlülükler getirmiştir.

Patent ve Marka Vekilleri Derneği olarak Vekillik hizmeti vermekte olan meslektaşlarımızın bilgilendirilmesi için “Patent ve Marka Vekilliği ve Kişisel Verilerin Korunması” konulu seminer planlanmıştır. Sözkonusu Seminerde;

  • Kişisel Veriler nelerdir?
  • Vekillik Faaliyetlerinde Kişisel Veri Güvenliği Nasıl Sağlanır?
  • Veri sorumlusu kimlerdir?
  • KVK Kanunu kimleri kapsamaktadır?
  • Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler nelerdir?
  • İdari ve cezai yaptırımlar nelerdir?

konuları tartışılacaktır.

15 Ocak 2020 – Çarşamba

Yer      :  DEMORA HOTEL

Adres : Kavaklıdere Mah. Esat Cad. No:51 Çankaya-ANKARA )

Tel       : 0 312 427 06 00 (pbx)

Web    : www.demorahotel.com.tr

Seminer’e ait ayrıntılı bilgiler ve Katılım Formu ektedir. Katılım Bildirimi son tarih 10 Ocak 2020 Cuma günüdür.

KATILIM ÜCRETSİZ olup, Aşağıdaki Katılım Bildirim Formunun Doldurularak Dernek Merkezimize Faks (0312 466 02 44) veya e-posta (yonetim@pem.org.tr) ile gönderilmesi önemle gerekmektedir.

Katılım Bildirim Formu

Bilgilerinize sunarız.

PEM YÖNETİM KURULU