PEM’İN PATENT VE MARKA VEKİLLİĞİ VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI SEMİNERİ

Değerli Meslektaşlarımız ve Meslektaş Adaylarımız,

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kişisel verilerin korunmasını amaçlamakta ve veri sorumlularına yükümlülükler getirmiştir.

Patent ve Marka Vekilleri Derneği olarak Vekillik hizmeti vermekte olan meslektaşlarımızın bilgilendirilmesi için “Patent ve Marka Vekilliği ve Kişisel Verilerin Korunması” konulu seminer tamamlanmıştır. Söz konusu Seminerde;

  • Kişisel Veriler nelerdir?
  • Vekillik Faaliyetlerinde Kişisel Veri Güvenliği Nasıl Sağlanır?
  • Veri sorumlusu kimlerdir?
  • KVK Kanunu kimleri kapsamaktadır?
  • Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler nelerdir?
  • İdari ve cezai yaptırımlar nelerdir?

konuları tartışılmıştır

Copyright 2020 | PEM | Tüm Hakları Saklıdır