Patent ve Marka Vekilleri Derneği olarak 26 Nisan Fikri Mülkiyet Gününüzü Kutlarız!

Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Değerli Sahipleri ve Bu Alanda Görev Yapan tüm Paydaşlarımız,

Patent ve Marka Vekilleri Derneği olarak 26 Nisan Fikri Mülkiyet Gününüzü Kutlarız!

2000 yılında, Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi’nin (“WIPO”) üye devletleri tarafından, genel fikri mülkiyet anlayışını artırmak amacıyla, WIPO Sözleşmesinin 1970 yılında yürürlüğe girdiği gün olan 26 Nisan, Dünya Fikri Mülkiyet Günü olarak belirlendi.

Bu yıl 26 Nisan Fikri Mülkiyet Günü, WIPO tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ’ler) ithaf edildi. WIPO bu yıl, KOBİ’lerin ekonomideki kritik rolüne ve daha güçlü, daha rekabetçi ve dirençli işletmeler kurmak için fikri mülkiyet haklarını etkili bir biçimde nasıl kullanılması gerektiğine ışık tutuyor. 

Yapılan araştırmalar fikri mülkiyet haklarını koruyan firmaların daha hızlı büyüdüklerini ve piyasada daha güçlü tutunduklarını gösteriyor. Örneğin, Avrupa Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) tarafından yapılan Yüksek Büyümeye Sahip Firmalar ve Fikri Mülkiyet Hakları çalışmasında, en az 1 fikri mülkiyet hakkına sahip KOBİ’lerin büyüme oranlarının %21 oranındayken, birden fazla fikri mülkiyet hakkına sahip KOBİ’ler için bu oranın %33 olduğu görülüyor. Denilebilir ki KOBİ’ler ekonomilerin büyümesine yardımcı olurken, fikri mülkiyet hakları da KOBİ’lerin büyümesine yardım ediyor.

Biz de Patent ve Marka Vekilleri Derneği olarak, bu yılki Fikri Mülkiyet Günü’nde tüm KOBİ’lere ekonomiye destekleri için teşekkür ediyor ve fikri mülkiyet haklarının herkes için olduğunu hatırlatmak istiyoruz. 

26 Nisan Fikri Mülkiyet Günümüz kutlu olsun!

PEM Yönetim Kurulu