Patent ve Marka Vekilleri İstişare Toplantısı

― 25 Mart 2022

Kurumumuz tarafından TOBB Türkiye Patent ve Marka Vekilleri Meclisi ev sahipliğinde; 30 Mart 2022 Çarşamba günü saat 14.00’te İstanbul’da “Patent ve Marka Vekilleri İstişare Toplantısı” gerçekleştirilecektir.

Toplantıya kayıt, 29 Mart 2022 Salı günü saat 16.00’ya kadar medya@turkpatent.gov.tr adresine yapılacaktır.

 

Tarih: 30 Mart 2022 Çarşamba
Saat: 14:00

Yer: TOBB İstanbul Hizmet Binası
TOBB Plaza Harman Sokak No:10 Esentepe-Şişli/ İstanbul

 

Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esasla Hakkında Tebliğ Kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından hazırlanmıştır.

 

30 Mart 2022 Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan Vekil İstişare Toplantısına katılım amacıyla TÜRKPATENT’le paylaşılan ad, soyad ve e-posta adresinden oluşan kişisel verileriniz etkinliğe katılımınızın sağlanması amacıyla işlenecektir.

 

Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5’inci maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik veya otomatik olmayan yolla işlenecektir.

 

İşlenen kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmayacak olup, etkinlik bitiminde imha edilecektir.

Etkinlik esnasında video kaydı alınmayacaktır ancak etkinliğin sosyal medyada yahut başkaca mecralarda duyurulması amacıyla, katılımcıların kişisel verilerini ihlal etmeyecek biçimde ve gerekli maskelemeler yapılarak toplantının ekran görüntüsü paylaşılabilecektir.

 

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliğe göre Türk Patent ve Marka Kurumunun bulunduğu, Gazi Mahallesi, Hipodrom Caddesi No:13 06560 Yenimahalle/ANKARA adresine yazılı olarak veya kvkk@turkpatent.gov.tradresine e-posta yoluyla ilebilirsiniz.