PEM Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.

Patent ve Marka Vekilleri Derneğimizin Değerli Üyeleri,

 

Derneğimizin Olağan Genel Kurulu 14 Şubat 2020 Cuma günü aşağıdaki gündem ile Dernek Merkezimizde yapılacaktır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurul toplantımız aşağıdaki gündem ile 21 Şubat 2020 Cuma günü 14:00-16:30 saatleri arasında Ankara’da DEMORA HOTEL (Adres : Kavaklıdere Mah. Esat Cad. No:51 Çankaya - Ankara ) Tel: +90 312 427 06 00 (pbx) • GSM: +90 532 171 11 56  WEB: www.demorahotel.com.tr adresinde yapılacaktır.

Tüm üyelerimizin katılımları beklenmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

PEM Yönetim Kurulu

 

GÜNDEM

1- Açılış ve Saygı Duruşu

2- Divan Heyetinin seçimi ( 1+ 2)

3- Yönetim Kurulu Raporunun ve  Gelir / Gider  Hesaplarının Okunması

4- Denetim Kurulu Raporunun okunması

5- Raporlar üzerinde görüşmeler

6- Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı İbrası

7- 2020-2021 Bütçesinin Görüşülmesi, Giriş ödentisi ve Yıllık Aidatın Belirlenmesi

8- Gelecek dönemde yapılacak çalışmaların görüşülmesi,

9- Yönetim Kurulu (5 asil 5 yedek), Denetim Kurulu (3 asil 3 yedek) ve Disiplin Kurulu üyelerinin ( 3 asil ve yedek) Seçimi

10- Dilek ve Temenniler

11- Kapanış

 

Patent ve Marka Vekilleri Derneği Yönetim Kurulu

Adres : Meşrutiyet Cad. 10/62 (Kat:7) Kızılay / Ankara

Tel : 0312 466 02 45

Faks : 0312 466 02 44

e-mail: yonetim@pem.org.tr

WEB: www.pem.org.tr