LEGISLATION

REGULATORY LIST
APPLICABLE LEGISLATION
LAWS 1. 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu
2. 5000 sayılı Patent ve Marka Vekilliği ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun
3. Entegre Devre Topografyalarının Korunması Hakkında Kanun
4. 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
5. 5042 Sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun
6. Türk Medeni Kanunu’nun Vekillik İle İlgili Hükümleri
7. Türk Borçlar Kanunu’nun Vekillik İle İlgili Hükümleri
8. Türk Ticaret Kanunu’nun Vekillik ile ilgili Hükümleri
REGULATIONS 7. 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik (Tüm Değişiklikler İşlenmiş)
8. Patent ve Marka Vekilliği Sınav ve Sicil İşlemlerine Dair Yönetmelik
9. Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Amblem Yönetmeliği
10. Türk Patent ve Marka Kurumu Patent Vekilleri ve Marka Vekilleri Meslek Kuralları ve Disiplin Yönetmeliği
11. Türk Patent ve Marka Kurumu Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Kurulları Yönetmeliği
12. Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelik
13. Entegre Devre Topografyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik
14. Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Avrupa Patent Sözleşmesinin Türkiye’de Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik
TURKPATENT GUIDES 15. TürkPatent Marka Yayıma İtiraz Süreçleri Kapsamında Kullanım İspatı Talebine ve İnceleme Esaslarına İlişkin İnceleme Kılavuzu
16. TürkPatent Marka İnceleme Kılavuzu (2019)
17. TürkPatent Marka İnceleme Kılavuzu (2015)
18. TürkPatent Coğrafi İşaretler ve Geleneksel Ürün Adları Başvuru Kılavuzu
19. TürkPatent Coğrafi İşaretler ve Geleneksel Ürün Adları Denetim Raporu Hazırlama Kılavuzu
20. TürkPatent Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Amblem Kullanım Kılavuzu
21. TürkPatent Tasarım Başvuru Kılavuzu
22. TürkPatent Tasarım İnceleme Kılavuzu (2020)
23. TürkPatent Tasarım İnceleme Kılavuzu (2019)
24. TürkPatent Patent-Faydalı Model Başvuru Kılavuzu
OTHER SUB-REGULATIONS 25. 15 Temmuz 2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
26. Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ
27. Markaların Tanınmışlık Düzeyleri ile ilgili Esaslar ve Uygulaması
28. Koruma Markalarına İlişkin Başbakanlık Makamı Olur Özeti
INTERNATIONAL AGREEMENTS 29. Türkiye'nin Taraf Olduğu Uluslararası Anlaşmalar Listesi
30. Paris Sözleşmesi
31. Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması (TRIPS Anlaşması)
32. Endüstriyel tasarımların uluslararası tesciline İlişkin Lahey Anlaşması (Cenevre Metni)
33. Marka Kanunu Andlaşması (TLT)
34. Patent İşbirliği Antlaşması (PCT)
35. Avrupa Patent Sözleşmesi (EPC)
36. Patentlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Strazburg Anlaşması (IPC Anlaşması)
37. Patent işlemleri Amacıyla Mikroorganizmaların Tevdi Edilmesinin Uluslararası Kabulü Konusunda Budapeşte Anlaşması
38. Tasarımların Sınıflandırılmasına İlişkin Lokarno Anlaşması
39. Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) Kuruluş Sözleşmesi
40. Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Kuruluş Sözleşmesi
41. Marka Tescilinde Eşyaların ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırmasına İlişkin Nis Anlaşması
42. Markaların Figüratif Elemanlarının Sınıflandırılmasına İlişkin Viyana Anlaşması
OTHER LEGISLATION RELATING TO INTERNATIONAL AGREEMENTS 43. Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Tesciline İlişkin Lahey Anlaşması Cenevre Metninin Uygulanmasına dair Yönetmelik
44. Tasarımların Uluslararası Sınıflandırmasına İlişkin Lokarno Anlaşması Sınıflandırma Listesi
45. Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması ve Bu Anlaşmaya İlişkin Protokolün Uygulanmasına Dair Yönetmelik
46. Marka Kanunu Andlaşması (TLT) Uygulama Yönetmeliği
47. Patent İşbirliği Antlaşması (PCT) Uygulama Yönetmeliği
48. Uluslararası Patent Sınıflandırma Listesi (IPC Listesi)
49. Ortak Patent Sınıflandırma Listesi (CPC Listesi)
50. Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Protokolü
TERMINATED LEGISLATION
DECREES 1. Markaların Korunması Hakkında KHK
2. Patent Haklarının Korunması Hakkında KHK
3. Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında KHK
4. Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında KHK
REGULATIONS
5. Markaların Korunması Hakkında KHK Uygulama Yönetmeliği (30-03-2013)
6. Patent Haklarının Korunması Hakkında KHK Uygulama Yönetmeliği
7. Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında KHK Uygulama Yönetmeliği
8. Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında KHK Uygulama Yönetmeliği

Copyright 2020 | PEM | Tüm Hakları Saklıdır